SydostBrand AB

Lumavägen 1

371 47 Karlskrona

Telefon: 0455-619 810

Web: www.sydostbrand.se

Mail: info@sydostbrand.se

Ansulex - släcksystem för restaurangkök

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket.

I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler.

Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden.

Bästa skydd mot en köksbrand är ett automatiskt släcksystem avsett för fettbrand. Dafo levererar och installerar Ansulex brandsläckningssystem. Systemet är vätskebaserat och speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och ventilationskanaler. Viktiga egenskaper är:

  1. Ansulex-vätskan ligger kvar och hindrar återantändning

  2. Systemet är såväl manuellt som automatiskt.

  3. Släckmedelsbehållarna tar liten plats och monteras normalt i rostfria skyddsskåp

  4. Ansulex släckvätska är ofarlig för personal och kan lätt tvättas bort efter släckning

Tillverkare av systemet är Ansul, ett av USA:s största brandmaterielföretag. Systemet uppfyller kraven enligt den amerikanska NFPA-standarden. Det är världens mest använda släcksystem för restaurangkök och används av bl.a. av ett flertal internationella hotell- och restaurangkedjor t.ex. McDonald’s

och Burger King.

I Sverige finns mer än 1000 system installerade.

De är godkända av svenska brandmyndigheter och försäkringsbolag.

Källa:Dafo Brand AB


SydostBrand är godkända och utbildade att installera med tillhörande anläggarintyg och utföra service på Ansulex R-102. Hör av er om ni har frågor, vi kommer gärna ut till er och lämnar kostnadsförslag på nyinstallation och service. Vi bygger och servar Ansuex inte bara i blekinge

utan i hela södra sverige.


Service av Ansulex restaurangsystem

Ansulex släcksystemen är utförda enligt NFPA 17A, Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems. Standarden anger hur kontroll och underhåll ska ske. McDonald’s, Burger King och många andra restaurangkedjor hänvisar till dessa för service och underhåll.

Funktionskontroll ska ske var sjätte månad. Vid service kontrolleras anläggningen. Samtidigt ersätts t ex smältlänkar för branddetektering och skyddshuvar för munstycken.

Vart tionde år utförs revisionsbesiktning. Då ska bland annat släckvätskan bytas ut och rörsystemet renspolas.

Utbyte av drivgasflaskor ska utföras vart tionde år enligt tillverkarens anvisningar och MSBs, före detta Räddningsverket, regler för återkommande kontroll.

Kontrollen skall utföras av behörigt serviceföretag. Servicetekniker skall vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. SydostBand AB är certifierade och godkända för detta.


Kontakt:

Richard Hammar

0455-619 813

richard@sydostbrand.se