SydostBrand AB

Lumavägen 1

371 47 Karlskrona

Telefon: 0455-619 810

Web: www.sydostbrand.se

Mail: info@sydostbrand.se

SÅRVÅRD - FÖRSTA HJÄLPEN

Har ni ordning på sårvårdsutrustning på företaget?

En ordentlig sårvårdsutrustning på företaget kan vara livsavgörnade.

Se till att ni har ett uppdaterat och komplett skydd.

Våra servicetekniker kan fylla på och leverera det ni behöver vid det årliga brandservicebesöket.

Vi jobbar med Cederroths hela första hjälpen sortiment som även inkluderar ögonduschar.

Kontakta oss för service.


Se till att skaffa en utbildning i första förband, HLR och L-ABC så ni vet hur eran första hjälpenutrustning fungerar bäst. Läs mer under Utbildningar och hör av er om ett prisförslag.