SydostBrand AB

Lumavägen 1

371 47 Karlskrona

Telefon: 0455-619 810

Web: www.sydostbrand.se

Mail: info@sydostbrand.se

Nödbelysning och utrymningsskyltning.

Detta är dom skyltar som ska hjälpa dig att hitta en säker väg ut ur en fastighet. Det finns genomlysta skyltar och efterlysande skyltar, den genomlysta skylten kräver matning från elnätet för att lysa och ladda batteriet. När strömmen bryts av en eller annan orsak så lyser armaturen vidare med hjälp av ett inbyggt batteri alternativt ett centralt batteri som då kan strömförse flera armaturer. Kravet på batteriets funktion är att det ska hålla armaturen belyst i 1 timme. För att säkerställa att detta fungerar skall armaturen testas regelbundet minst en gång per år och batteriet bytas ut med max 5 års mellanrum. SydostBrand har stor erfarenhet vad det gäller service och underhåll av nödljusarmaturer, så har ni problem eller önskar service på era armaturer så hör av er.

Bilden ovan visar en U-25 som är en LED armatur i en stilren design med självtest.


Bilden nedan visar en Naviled som är en IP klassad armatur med LED för tuffare miljöer.

Efterlysnade utrymningsskyltar

Våra utrymningsskyltar av märket Lumilux är en efterlysande skylt som laddas upp av ljus och sedan har en efterlysande effekt.