SydostBrand AB

Lumavägen 1

371 47 Karlskrona

Telefon: 0455-619 810

Web: www.sydostbrand.se

Mail: info@sydostbrand.se

Vi är specialister på systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor innebär att du som ansvarar för en verksamhet också är skyldig att se till att brandskyddsarbetet fungerar. Alla arbetsplatser ska ha en särskild organisation med brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Du ska se till att interna brandskyddskontroller genomförs regelbundet och att hela din personal informeras, utbildas och övas inför olika scenarier.

För att underlätta brandskyddsarbetet kan du ta oss till hjälp.

Vi är specialister på brandskydd och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support.